Hiệu trưởng

Đỗ Ngọc Đào
Đỗ Ngọc Đào

Ngày sinh: 28/11/1976

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Tỉnh Tây Ninh

Trình độ :Thạc sĩ

Điện thoại riêng: 0966870359

Phó hiệu trưởng

Phạm Thanh Dũng
Phạm Thanh Dũng

Trình độ :Đại học

Điện thoại riêng: 0908838640

Kế toán

Đoàn Thanh Hiếu Nghĩa
Đoàn Thanh Hiếu Nghĩa

Ngày sinh: 15/1/1985

Nhân viên y tế

Mai Văn Thuận
Mai Văn Thuận

Ngày sinh: 23/10/1995

Điện thoại riêng: 0702557776

Nhân viên văn thư

Trần Quang Điền
Trần Quang Điền

Ngày sinh: 16/2/1997

Điện thoại riêng: 0384284440

Nhân viên thư viện

Nguyễn Thùy Trang
Nguyễn Thùy Trang

Bảo vệ

Nguyễn Thanh Hiệp
Nguyễn Thanh Hiệp

Ngày sinh: 4/5/1990

Hồ Văn Đông
Hồ Văn Đông

Ngày sinh: 20/8/1982