Thứ hai, 30/11/2020, 0:0
Lượt đọc: 253

Trường Tiểu học Phan Huy Ích tổ chức lễ chào cờ kết hợp sinh hoạt 5 điều Bác Hồ dạy cho toàn thể học sinh.

Sáng thứ 2, ngày 30/11/2020, trường Tiểu học Phan Huy Ích đã tổ chức buổi chào cờ kết hợp sinh hoạt 5 điều Bác Hồ dạy.

Hiện nay hầu hết các bạn học sinh trong toàn trường đều có thể thuộc 5 điều Bác Hồ dạy nhưng nhiều học sinh còn chưa biết thực hiện và làm theo những điều đó ra sao? Bản thân tại sao phải cần thực hiện các điều đó? Việc hiểu ý nghĩa của 5 điều Bác Hồ dạy của mỗi học sinh là rất cần thiết. Bởi 5 điều Bác Hồ dạy là sự đúc kết kinh nghiệm rèn luyện của bản thân Bác nhằm động viên thiếu niên nhi đồng Việt Nam trong lao động và học tập rèn luyện. Đồng thời, 5 điều Bác Hồ dạy là mục tiêu, cương lĩnh giáo dục thiếu niên nhi đồng Việt Nam thể hiện tính toàn diện, cả đức dục, trí dục, thẩm mỹ, thể chất để xây dựng thế hệ trẻ có đủ đức, đủ tài.

Tuy nhiên, các em làm theo không phải là thuộc 5 điều Bác dạy mà phải hiểu rõ và thực hiện đúng . Thông qua buổi sinh hoạt này, nhà trường muốn tuyên truyền và hướng dẫn các học sinh các thực hiện 5 điều Bác Hồ dạy theo đúng khả năng và lứa tuổi của mình.

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

163