Thứ hai, 29/11/2021, 20:57
Lượt đọc: 52

Truyện cười: Ăn gì?

Ba học sinh gặp nhau bàn tính về chuyện ăn:
– Học sinh 1: Tôi có thể ăn một lúc năm quả trứng gà

– Học sinh 2: Tưởng gì! Tôi có thể ăn một lúc được mười quả trứng gà

– Học sinh 3: Thế thì nhằm nhò gì! Một lúc tôi có thể ăn hàng trăm quả trứng.

– Học sinh 1, Học sinh 2: Trứng gì vậy ?

– Học sinh 3: Trứng cá!

– Học sinh 1 và Học sinh 2: Trời!!!

Tác giả: admin

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

163