Thứ ba, 1/9/2020, 0:0
Lượt đọc: 301

Thông báo về việc tập trung học sinh đầu năm học 2020-2021.

Thông báo : ngày 01/09/2020 nhà trường đã tạo điều kiện để Phụ huynh học sinh được tham quan lớp, biết Giáo viên chủ nhiệm và cô bảo mẫu  của lớp con mình. Bắt đầu từ ngày 03/09/2020 vì sự an toàn của học sinh và phòng chống dịch covid rất mong Phụ huynh học sinh đưa con em đến và ra về, vui lòng không vào trường . Nhà trường sẽ không chịu trách nhiệm trong việc giữ xe của Phụ huynh học sinh, mọi mất mác phụ huynh sẽ tự chịu trách nhiệm. Xin trân trọng thông báo và cám ơn! Kính chúc quý Phụ huynh học sinh ngày Lễ vui vẻ bên gia đình.

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

163