Thứ sáu, 26/3/2021, 15:32
Lượt đọc: 136

Chuyên đề Tiếng Anh: Phát triển văn hóa đọc

Sáng Thứ Sáu 26/03/2021 Trường Tiểu học Phan Huy Ích tổ chức chuyên đề Tiếng Anh: Phát triển văn hóa đọc. Đây là chuyên đề sinh hoạt Cụm chuyên môn do tổ Tiếng Anh thực hiện. 

Dưới đây là một hoạt động nhỏ trong chuyên đề.

Tác giả: admin

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

163