Thứ hai, 25/1/2021, 13:48
Lượt đọc: 144

Học sinh trường Tiểu học Phan Huy Ích tham gia chuyên đề phòng chống tai nạn, thương tích trong trường học.

Sáng Thứ hai, 25/01/2021 trường Tiểu học Phan Huy Ích tổ chức buổi chào cờ đầu tuần kết hợp với chuyên đề phòng chống tai nạn, thương tích trong trường tiểu học. Việc tổ chức chuyên đề nhằm tuyên truyền cho học sinh kiến thức phòng chống tai nạn, thương tích, xây dựng môi trường an toàn cho trẻ em tại gia đình, nhà trường và cộng đồng.

Tác giả: admin

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

163