Thứ hai, 4/5/2020, 0:0
Lượt đọc: 326

Nội dung học tập khối 1 - Tuần 28 (Từ 04/05/2020-08/05/2020)

Thứ hai:

Môn Tập đọc:

 

Chính tả:

 

Toán:

 

Thứ ba:

Tự nhiên và xã hội: Con muỗi

 

Tập viết:

 

Đạo đức:

Thứ tư:

Tập đọc: Quà của bố

 

Chính tả:

 

Toán:

 

Thủ công:

 

Toán: Luyện tập chung

 

Mỹ thuật:

 

Kể chuyện:

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

87