Địa chỉ: 139 Phan Huy Ích, Phường 15, Quận Tân Bình, TP.HCM. ĐT: 02822508263

Hộp thư điện tử: tthphich.tanbinh@tphcm.gov.vn