Thứ tư, 6/10/2021, 11:46
Lượt đọc: 226

Lễ phát động tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2021.

Ngày 06/10/2021, Trường Tiểu học Phan Huy Ích tổ chức tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2021 với chủ đề: "Chuyển đổi số để xây dựng thành công một xã hội học tập mới" với hình thức họp online.

Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2021 bắt đầu từ 01/10/2021 đến ngày 07/10/2021.

Tác giả: admin

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

163